NHG praktijkaccreditatie


In december 2013 zijn wij door het Nederlands huisartsen genootschap geaccrediteerd. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit. In het accrediteringstraject is de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit. Het medisch handelen, de praktijkvoering en praktijkorganisatie zijn doorgelicht. Ook is er een enquète onder een aantal patiënten van onze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. De praktijk heeft met deze informatie een aantal verbeteringsplannen opgesteld, waaraan zij de komende tijd zal werken. Met onze inspanningen voldoen wij aan de criteria voor NHG- Praktijkaccreditering©.

Voor meer informatie zie praktijkaccreditatie
SPOED
Bij levensbedreigende situatie:

BEL 112


Op werkdagen tussen
8:00 en 17:00 uur
spoed:

0548-612774 toets 1


Na 17:00 uur en
in het weekend CHPA

088-5880588

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m Vrijdag:
08:00-12:30 uur
13:00-17:00 uur

Mijngezondheid.net
E-health portaal
mgn
NIEUW: Medgemak
Via app op smartphone afspraken, email en meer
©2014 - Welling/van Lingen
Welling en van Lingen Huisartsen | Medisch Centrum Nijverdal | Nijkerkendijk 38-06 | 7442 LS Nijverdal | Tel.: 0548-612774